ایلیا ابرقویی

Sea

Shark

. A Shark is a large fish with a big mouth and rows of sharp teeth

Hamer Head Shark

. There are many different kind of sharks

جالب اینجا بود وقتی رفتیم برای ایلیا خرید کنیم فروشنده پرسید اسم همه حیوونهاش و بلدِ  .

گفتم : بله گفت : همین کوسه کله چکشی اگه بگه یه حیوون بهش کادو میدم  .

از ایلیا پرسیدم مامان جان اسم این ماهی رو میدونی ؟؟؟؟؟

. Iliya : mami is not a fish this is  a shark , the name is Hamer Head Shark

فروشـنده دیگه حرفی برای گفتن نداشت زد زیر حرفـش و دو تا کاغذ کادو به ایلیا جایزه داد . ناگفتـه نمـونه که خودم هم نمی دونستم ایلیا اسم این کوسه رو بشناسه !!!!!